våra verktyg

Vi hjälper till att skapa förutsättningar för lärande och utveckling

Workshops och föreläsningar, processtöd, handledning och coaching. Vi bidrar med specialpedagogiskt kompetens på skol-, grupp- och individnivå.

Hör gärna av er så kan vi samtala om upplägg och arbetsinsatser som möter era behov.

Mina tankar

”Den komplexitet som uppstår i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet ställer krav på en skolorganisation som gör det möjligt för personalen att strukturerat, målinriktat och långsiktigt utveckla frågorna. Det går inte att abrupt avbryta åtgärdande insatser i väntan på att något annat tar över; i stället behöver rektor och personal under en längre tid arbeta lika mycket med båda delar, fram till dess att det förebyggande arbetet fått så mycket försprång i den dagliga verksamheten att utbildningen övergår till att bli ledning och stimulans. Ett led i detta blir att utveckla strategier, rutiner och samarbetsformer som tar vara på professionernas olika perspektiv, kompetenser och erfarenheter. Organiserade samtal där frågeställningarna bearbetas, där all personal och rektor ges möjlighet till dialog och delaktighet, och där långsiktiga processer får verka, kommer att minimera akuta och kortsiktiga lösningar. Svårigheten är att inte låta kortsiktigheten slå ut långsiktigheten, att bygga så pass stabila broar mellan uppdrag, samsyn och ansvar att det praktiska arbetet blir starkt och tillitsfullt. Ett hälsofrämjande och förebyggande arbete börjar således i skolorganisationen.”

– Maja Lindqvist

Maja Lindqvist

Maja Lindqvist

Utbildare, handledare och författare

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.