Nyheter & uppdateringar

Specmaja Bloggen
Riskbedömningar inom pedagogiskt arbete

Riskbedömningar inom pedagogiskt arbete

Riskbedömningar inom pedagogiskt arbete Vi som arbetar inom förskola och skola behöver systematiskt undersöka och bedöma hur våra arbetsinsatser och processer fungerar för eleverna, grupperna och för vår arbetsmiljö. Riskbedömningar är en betydelsefull insats i vårt...

läs mer
Skolans förebyggande arbete har brister

Skolans förebyggande arbete har brister

Skolverket beskriver att det finns brister i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på skol- och gruppnivå på många skolor. Alltför ofta främjar inte organiseringen samarbetsformer för elevhälsan, lärare och övrig skolpersonal. Elevhälsan används sällan i...

läs mer
Svårt att förebygga?

Svårt att förebygga?

Det verkar svårt för våra skolor att arbeta förebyggande. I alla fall om man läser den statliga utredningen: Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven SOU 2021:11. Utredningen visar bland annat att långt ifrån alla elever uppnår kunskapskraven, att det finns...

läs mer
Extra anpassningar & särskilt stöd

Extra anpassningar & särskilt stöd

  Alla elever behöver stöd för att utvecklas socialt och i sitt lärande, och det ingår i skolans uppdrag att förse dem med det. Vanligen räcker det med ledning och stimulans men ibland behöver någon elev mer stöd under vissa perioder medan andra...

läs mer

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.