Nyheter & uppdateringar

Specmaja Bloggen
Elevhälsan & pedagogisk personal behöver samarbeta

Elevhälsan & pedagogisk personal behöver samarbeta

På Skolverkets hemsida står det att elevhälsan precis som resten av skolan, ska skapa en positiv lärandesituation för eleverna. Personal med olika kompetenser ska arbeta tillsammans för att nå detta gemensamma mål. Elevhälsans roll ska i första hand vara förebyggande...

läs mer
Låt utvecklingsarbetet börja!

Låt utvecklingsarbetet börja!

BÄTTRE KUNSKAPER ATT NÅ KUNSKAPSKRAVEN Den 16 april deltog jag i ett digitalt lunchseminarium som Specialpedagogiska skolmyndigheten höll i. Vi som deltog fick en kort presentation om brister kring skolors stöd- och elevhälsoarbete samt förslag på åtgärder som kan...

läs mer
Relationellt perspektiv & kategoriskt perspektiv

Relationellt perspektiv & kategoriskt perspektiv

Hur ofta samtalar vi inom skolan och förskolan om det relationella- och de kategoriska perspektiven och hur perspektiven påverkar organisationen och den pedagogiska yrkesutövningen? Jag tänker att detta blogginlägg kan bidra till att vi reflekterar kring perspektivens...

läs mer
God Jul & Gott Nytt Bättre 2021

God Jul & Gott Nytt Bättre 2021

2020 har varit ett år vi sent kommer glömma. Covid- 19 pandemin har medfört stora förändringar i privatlivet och i arbetslivet. Många har blivit allvarligt sjuka och många har förlorat en nära anhörig eller vän. Företag har drabbats och många har mist sina jobb eller...

läs mer

Hur arbetar vi förebyggande?

När skolsvårigheter uppmärksammas ska åtgärdande insatser genomföras. Samtidigt ska även det förebyggande arbetet påbörjas i syfte att se till att den uppmärksammade svårigheten inte upprepas eller minimeras. I skollagen står det att elevhälsan ska arbeta...

läs mer

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.