Tillgänglig undervisning

Tillgänglig undervisning

              Hur kan vi samtala om tillgängliga lärmiljöer på ett salutogent sätt? Tillgänglighet är ett begrepp som beskriver hur en verksamhet, en organisation, en plats eller en lokal fungerar för personer med...
Förebygg konflikter på arbetsplatsen

Förebygg konflikter på arbetsplatsen

            I arbetslivet förekommer det dagligen konflikter som grundar sig på att medarbetare har olika åsikter om hur frågor ska hanteras, och lösas. Att det uppstår olika typer av konflikter på våra arbetsplatser är inte så konstigt...

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.