Konstruktiva samtal- för utveckling

Konstruktiva samtal- för utveckling

Handledning- konstruktiva samtal för utveckling  För oss som arbetar inom pedagogiska verksamheter kan konstruktiva samtal hjälpa oss att omsätta vår pedagogiska kompetens i vårt praktiska arbete. Samtal är kopplat till utveckling och lärande och i dessa...
Distansundervisning

Distansundervisning

”Från och med onsdag den 18 mars 2020 rekommenderas att all utbildning på gymnasiet, komvux och högre utbildning bedrivs på distans. Rekommendationen gäller inte gymnasiesärskolan” (Skolverkets hemsida 18/3-2020).Vi står inför en situation vi sällan skådat- ett krig...
ARBETA MED Genrepedagogik

ARBETA MED Genrepedagogik

Genrepedagogik– en explicit modell för språk – och ämnesundervisning Vad är genrepedagogik? Genrepedagogiken refereras till Sydneyskolan som finns i Australien och som starkt påverkats av Hallidays teoriutveckling- och teorier kring social semiotik.  Enligt...
Analysera arbetet

Analysera arbetet

Kollegialt lärande- en nyckelfaktor för framgångsrik skolutveckling Häromdagen när jag var i tunnelbanan stötte jag på två lärare med en grupp elever från grundskolans tidigare del. Det var mycket folk i rörelse denna dag men det verkade inte påverka lärarna eller...
2019 går mot sitt slut

2019 går mot sitt slut

2019 går mot sitt slut och vi välkomnar 2020. Jag tänker att en kort summering av året kan vara till stöd för att stanna upp och reflektera kring vilka framgångsfaktorer vi kan ta med oss till det nya året.  2019 har liksom 2018 präglats av vikten av att...

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.