Hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande insatser kan beskrivas med havet som metafor. Om vi vill att människor ska komma i fysisk aktivitet, njuta av stränderna och havets brus, kan en hälsofrämjande insats vara att erbjuda alla individer simskolor. En lämplig insats vore då att anställa fler simlärare som ständigt samarbetar med att kartlägga behov och ta fram en planering över hur simundervisningen ska bedrivas. Målet är att alla barn och ungdomar fritt ska ges möjlighet till att leka, umgås och om möjligt färdas över böljande hav. Arbetet ska leda till att drunkningsolyckorna blir färre och till slut upphör. Att erbjuda simskolor till barn är också ett exempel på hur man kan förebygga drunkningsolyckor och göra det möjligt för barn och unga att röra sig i närheten av vatten. Men ska vi vara på den riktigt säkra sidan i arbetet med att förebygga drunkningsolyckor är det bäst att erbjuda både simskolor och flytvästar. 

Väljer vi i stället att enbart arbeta åtgärdande behöver vi placera ut badvakter vid varje strand och klippa där de ständigt står redo att kasta ut liv­bojar till sjunkande individer. Denna insats räcker emellertid inte. Vi kommer också att behöva anställa sjukvårdspersonal som vårdar dem som blivit nedkylda. Men inte ens det är tillräckligt för att möta behoven – därutöver måste professionella personer förberedas på att behandla dem som hamnat i chock. Risken är dock stor att vi ändå inte kan hjälpa alla, eftersom det är orimligt för de personer som står vid strandkanten att överblicka alla barn som rör sig i vattnet. Detsamma gäller förskolan, fritidshemmen och skolan: Ju mer medvetet och aktivt elevhälsan, lärare, övrig personal och rektorer arbetar för att stärka barnens och elevernas lärande, hälsa och utveckling, desto färre åtgärdande insatser kommer det att behövas. Vi kommer dock att behöva arbeta lika mycket åtgärdande som förebyggande tills det förebyggande arbetet har fått ett försprång. 

Texten ovan har jag tagit från min bok Elevhälsoarbete för specialpedagoger- en handbok i syfte att återigen samtala om vikten av att förebygga skolsvårigheter och att utveckla tillgängliga lärmiljöer. Ett första steg i detta komplexa arbete är att finna samsyn kring uppdraget och styrdokumentens formuleringar. Samsyn är basen när ett tillgänglihetsarbete- hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete ska kartläggas, analyseras, planeras, utföras och utvärderas. Gemensam förståelse för uppdrag och mål liksom lärande och skolsvårigheter underlättar arbetet med att möta elevers olika behov och förutsättningar. Om vi systematiskt reflekterar kring uppdraget och våra arbetssätt samt utvärderar dess effekter ökar säkerligen möjligheterna till att utveckla de insatser som behövs för att skapa tillgängliga lärmiljöer.

  • Vad menar vår verksamhet med förebyggande arbete?
  • Vad menar vår verksamhet med tillgänglig utbildning?
  • Vad behöver verksamheten förstå för att ett förebyggande- och ett tillgänglighetsaarbe arbete ska fungera?

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.