Den fysiska miljön ska utformas för lärande

Den fysiska miljön ska utformas för lärande

Den fysiska miljön är av betydelse för det pedagogiska arbetet. Skolans fysiska miljö behöver utformas så att lärande och utveckling främjas. I läroplanen Lgr11 står det följande: Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola: kan lära, utforska...

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.