Kollegialt lärande en nyckelfaktor för framgångsrik skolutveckling

Häromdagen när jag var i tunnelbanan stötte jag på två lärare med en grupp elever från grundskolans tidigare del. Det var mycket folk i rörelse denna dag men det verkade inte påverka lärarna eller eleverna. Lärarna samtalade lugnt och stillsamt med eleverna, som i sin tur fnittrade och spred glädje till oss andra som snabbt rusade förbi. Jag hörde hur en av lärarna svarade på några elevers frågor om museet de skulle besöka, och hur hon inspirerade eleverna genom att beskriva hur hela klassen skulle få arbeta praktiskt i den verkstad som fanns på museet. Eleverna blev uppfyllda av lärarens beskrivning, och samtalen fortsatte att kretsa kring museibesöket och det praktiska arbete som var kopplat till besöket. 

Efter en stund informerade läraren, som gick först i ”ledet”, kollegan som gick sist i ”ledet” att tåget var på ingående. Varav läraren, sist i ”ledet”, förberedde eleverna om att tåget strax skulle rulla in och bad eleverna att hålla samman. När tåget kom lämnade klassen lugnt och stilla perrongen. Kvar stod jag och kände mig upplyft över lärarnas fina samtal med eleverna. 

Detta korta möte bidrog till att jag började fundera kring hur dessa två lärare samtalar med varandra om sin yrkesroll och sitt pedagogiska arbete, och hur verksamheten de arbetar på tar vara på deras kompetenser och erfarenheter. Jag har förstås inte en aning om hur väl lärarna på perrongen planerat utflykten eller hur de ser på arbetet med att leda och stimulera elever utifrån behov och förutsättningar. Jag har inte heller en aning om hur de ser på sin yrkesroll. Men detta möte fick mig att reflektera över saker och ting som kan påverka lärarrollen och arbetet med att till exempel utveckla tillgängliga lärmiljöer. 

Att utveckla tillgängliga lärmiljöer innebär att verksamheter utvecklar kunskap om barnens och elevernas behov och förutsättningar för lärande och utveckling. För att skapa en tillgänglig förskola och skola behöver verksamheten ta hänsyn till barnens och elevernas olika behov i den pedagogiska-, sociala- och fysiska lärmiljön på skol-, grupp- och individnivå. Det i sin tur innebär att personalen har kunskap om hur man identifierar och undanröjer eventuella hinder såväl som att identifiera och främja framgångsfaktorer i lärmiljöerna. För att sådana processer ska genomföras behöver lärare och övrig skolpersonal samtala om- och analysera lärmiljöerna och deras praktiska arbete. 

 Huvudmän, rektorer och förskol- och skolpersonal behöver utforska detaljerna i de olika lärmiljöerna för att ta reda på vad som kan hindra lärandet och vad som kan främja lärandet. Ibland behöver de olika delarna i lärmiljöerna zoomas in, och därefter zoomas ut för en helhetsbild över lärandesituationen ska växa fram. Genom att granska och analysera lärmiljöerna och våra arbetsinsatser blir det lättare att betrakta sådant som kan påverka lärandet och benämna vad vi ser. Och när vi väl benämnt vad vi ser blir det lättare att utröna behoven. Och när vi väl har fått fram behoven blir det lättare att få fram mål och arbetsinsatser. Med stöd av förskolans- och skolans kompetenser kan man komma långt i detta arbete. Jag tänker att det finns så mycket kompetens inom våra verksamheter som vi behöver ta vara på. Ett sätt att ta vara på kompetensen är att organisera ett kollegialt lärande, som Skolverket beskriver som en nyckelfaktor för framgångsrik skolutveckling.

Åter till lärarna på perrongen. Vi som arbetar inom förskola och skola vet vilket ansvar och vilka anspänningar det är att ta elever på utflykt- det gäller att alltid ha kontroll över situationen. Utflykter kräver en god planering över vad som ska göras, hur det ska göras, syftet och koppla ”äventyret” till styrdokumenten. Jag hoppas innerligt att den skola som lärarna på perrongen arbetar på har organiserat arenor som gör det möjligt för dem att samtala om framgångsfaktorer, utmaningar och utvecklingsområden. Kanske denna utflyktsdag bar med sig mängder med framgångsfaktorer som andra kollegor kan dra nytta av i sitt praktiska arbete. 

Maja Lindqvist

Maja Lindqvist

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.