Det är betydelsefullt att vi som arbetar med och ansvarar för kompetensutveckling stannar upp och reflekterar över vad vissa begrepp betyder för medarbetarnas utveckling, lärande och hälsa. Vi behöver ta reda på hur vi tillsammans med medarbetarna kan skapa en långsiktig lärandesituation som också har en stärkande och stödjande funktion i svåra situationer, och som på lång sikt främjar arbetsmiljön.

Handledning definieras oftast som en samtalsform som syftar till att ge personer stöd, inspiration och vägledning i det dagliga arbetet. Arbetssätten kan se olika ut och tillämpas bland annat med hänsyn till gruppens behov och storlek. Inom handledning är det gruppens kompetenser och erfarenheter som används och som vidareutvecklar gruppdeltagarna.

Rådgivning definieras främst med att det finns en person som agerar rådgivare inom ett visst område, och som anses vara expert inom specificerat område. När man ger råd till någon berättar man för någon hur de ska tänka och agera. Ibland kan man som arbetsgrupp hamna i att man förväntar sig att ”någon annan” sitter med svaren. Överlag sitter dock arbetsgruppen med egna lösningar på utvecklingsområdet, de behöver bara stöd med att arbeta fram svaren. Ibland passar det sig därför bättre att låta arbetsgrupperna reflektera kring den frågeställning de vill ha råd om, för att hjälpa dem med att få syn på fler perspektiv som kan vara vägledande i frågeställningen eller utvecklingsområdet.

Det kan vara svårt att skilja rådgivning från handledning. Handledningen kan emellanåt innebära att gruppdeltagarna vill har råd, det betyder dock inte att det är handledaren som ger råden. Råd kan ges av övriga gruppdeltagare och på många olika sätt. Men det är handledaren som behöver vara tränad och medveten om när handledning eller rådgivning är lämpligt att tillämpa.

Handledning på förskolor och skolor kan bidra till ett bättre samarbete mellan personalen, det kan höja kvalitén i undervisningen, stärka samarbetet mellan personalen samt stärka yrkesprofessionerna. För att stärka förmågan att leda samtal anordnar Helena Wallberg och jag en tvådagarskurs i januari 2018 i kollegial grupphandledning. Läs mer om kursen här KURS I HANDLEDNING. Målgruppen är de som har i uppdrag att leda verksamhetens kollegiala lärande framåt.

Ni är välkomna att höra av er till oss.

Ni kan välja att höra av er till oss via bloggen eller via mejl maja@alsasakerhet.se

 

 

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.