2020 har varit ett år vi sent kommer glömma. Covid- 19 pandemin har medfört stora förändringar i privatlivet och i arbetslivet. Många har blivit allvarligt sjuka och många har förlorat en nära anhörig eller vän. Företag har drabbats och många har mist sina jobb eller blivit permitterade med hopp om att så snart kunna återgå till sina arbeten.

Coronapandemin har satt sina spår för många på olika sätt. Fysiska samtal-, möten- och utbildningar har ersatts digitalt. Det har inneburit många förändringar och stora utmaningar för många även för oss som arbetar inom pedagogiska verksamheter. Fjärr- och distansundervisning har planerats och genomförts inom skolan. Samtal med vårdnadshavare och personal inom externa verksamheter har överlag utförts digitalt. Förskolan har ställt om genom att bedriva stora delar av undervisningen utomhus. Många förskolor har utarbetat rutiner för vårdnadshavare att lämna och hämta sina barn utomhus, allt för att minska risken för smitta. Jag skulle kunna göra en lång lista på många goda och verksamma åtgärder som genomförts professionellt inom både förskolan och skolan på kort tid för att minska smittspridning. Det framgår tydligt att många pedagogiska verksamheter tagit stort ansvar i denna upp- och nervända värld.

Det har varit ett år som kännetecknats av oro, flexibilitet, prioriteringar och snabba lösningar. Pandemin kommer även nästa år innebära åtgärder och anpassningar i arbetet för att minska smittspridning. Och vi kommer även 2021 klara av de utmaningar som pandemin drar med sig. För att vi- lärare, förskollärare, rektorer och övrig personal på bästa sätt ska kunna fortsätta bibehålla styrka i arbetet behöver vi systematiskt samarbeta- oavsett om det genomgående kommer att ske digitalt. Samarbete är ett nyckelord för att minimera stress, kvalitetssäkra arbetet, avlasta och för att kunna dela på de utmaningar och svårigheter vi står inför. Genom samarbete får vi utrymme till att tänka tillsammans, analysera och samtala om hur skolan och förskolan vidare ska utformas.

Till sist vill jag tacka kollegor, rektorer och uppdragsgivare för allt ni bidragit med detta år. Jag ser framemot goda samarbetsformer även nästa termin. Nu önskar jag er alla en God Jul och ett Gott Nytt Mycket Bättre År 2021.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.