Förra veckan fick jag första exemplaret av boken ”Förebygga skolsvårigheter- en handbok i brevlådan. Jag känner mig glad över att boken är klar. Dels för att jag tänker att boken kan vara hjälpsam i vårt förebyggande och främjande arbete- från förskola, grundskola och gymnasium till vuxenutbildning. Dels för att boken beskriver arbetssätt som jag, kollegor, rektorer och huvudmän arbetet med- kartlägga, analysera, utarbeta mål och handlingsplaner, och arbetet med uppföljning och utvärdering. Checklistorna som är med i boken visar exempel på arbetets olika delar.

 

Varje kapitel innehåller uppgifter som på olika sätt handlar om hur tillgänglighetsarbete och förebyggande arbete kan genomföras. Varje kapitel innehåller också uppgifter från styrdokument och litteratur som på olika sätt tar avstamp i teorier och forskning. Samtliga kapitel avslutas med en sammanfattning och reflektionsfrågor för fortsatt fördjupning. Utöver inledning och slutord innehåller boken 8 kapitel som på olika sätt kopplas till tillgänglighetsarbete och till det förebyggande arbetet.

Passar på att tacka alla er som på olika sätt bidragit i arbetet med boken, tack!

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.